bezimiennaa

26 tekstów – auto­rem jest be­zimien­naa.

To chy­ba naj­gor­sza je­sień w moim życiu... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2014, 14:43

Mo­je wspom­nienia kiedyś mnie zabiją. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 września 2014, 20:53

De­ner­wu­je mnie to życie.
Te sy­tuac­je, zacho­wania i ludzie którzy nie myślą co robią. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 września 2013, 18:09

Cza­sami wy­daję mi się, że jes­tem wra­kiem człowieka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 sierpnia 2013, 22:53

Aby niena­widzić ludzi mu­sisz niena­widzić sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2013, 22:08

Ludzi jest za dużo na tym świecie, dla­tego większość z nas ich nienawidzi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 kwietnia 2013, 13:35

Dzi­siej­szy świat jest próżny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2013, 17:47

Nieważne ile masz zaw­sze chcesz mieć więcej. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 listopada 2012, 17:03

Była so­bie jed­na dziew­czy­na ład­na, dob­rze się uczyła.
Poz­nała chłopa­ka przez in­ternet
po krótkim cza­sie mogła zro­bić dla niego wszystko... 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 8 listopada 2012, 19:16

Mam ta­kie jed­no marze­nie mieć przy­jaciela. Przy­jaciółki mam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 października 2012, 21:34

bezimiennaa

Uwielbiam słodycze, papierosy i kolorowe włosy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bezimiennaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 października 2014, 14:43bezimiennaa do­dał no­wy tek­st To chy­ba naj­gor­sza je­sień [...]

13 września 2014, 00:14bezimiennaa sko­men­to­wał tek­st Moje wspom­nienia kiedyś mnie [...]

9 września 2014, 20:53bezimiennaa do­dał no­wy tek­st Moje wspom­nienia kiedyś mnie [...]